sobota 20. prosince 2014

Pour féliciter 2015

Dobře žít, to znamená udělat z každého roku svého života nejlepší rok svého života.
Maurice Chevalier

pátek 11. dubna 2014

Pasivní rodinný dům ve Slavkově u Opavy

Přinášíme aktuálně několik fotografií z posledního autorského dozoru rodinného domu ve Slavkově u Opavy realizovaném v pasivním standardu mimořádně úsporné budovy (energetická náročnost - třída A).

Nyní probíhají poslední přípravy na test měření neprůvzdušnosti budovy (tzv. Blower Door test ). Do fasády budovy jsou osazeny okna a dveře, dokončený nerezový tříplášťový komín, hotové vnitřní omítky, dokončené rozvody elektroinstalace, uzavřen podhled nad 2.NP, veškeré prostupy instalací jsou utěsněny.

Zateplené fasády

Obvodové zdivo z vápenopískových cihel Kalksandstein tl. 17,5 cm je zatepleno šedým polystyrenem tl. 35cm. Fasády jsou připraveny pro aplikaci probarvených silikonových omítek a aglomerovaného břidlicového obkladu.

Novostavba ve stádiu hrubé stavby. Nosné obvodové stěny tl. 17,5cm. Stropy z monolitického železobetonu.
Izolace nosné konstrukce balkonu
Izolace nosné konstrukce balkonu a eliminace tepelných mostů.

Nezbytné bylo eliminovat veškeré možné tepelné mosty vhodnou kombinací materiálu jako je dřevo, termoplastická pěna na bázi polystyrenu Compacfoam nebo kompozitní (laminátové) nosníky.

Krbová vložka na peletky KLOVER FIREPLACE
Krbová vložka na peletky KLOVER FIREPLACE jako jeden z kombinovaných zdrojů tepla. 
Dokonalé utěsnění veškerých prostupů obálky budovy.
Dvojitý podhled nad 2.NP je vynášen samonosnými profily kotvenými do stěn a příček. Vrchní vzduchotěsná vrstva je tvořena z OSB desek s přelepenými spoji těsnící páskou a zatmelenýma bytlenovým tmelem.

Rozvody vzduchotechniky k jednotlivým místnostem je veden v podlahách a podhledech.
Příprava VZT pro napojení teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky Duplex fy Atrea.
Rozvody VZT k zemnímu výměníku tepla.
Vyústění svazku elektrorozvodů v technické místnosti.
Veškeré rozvody pro inteligentní systémy elektroinstalace RD jsou bezproblémově vedeny v dutinách vápenopískových cihel Kalksanstein.

Obytná hala s kuchyňským koutem a jídelnou.

Po kontrole neprůvzdušnosti obálky budovy ( Blower Door ) testu bude na šedý podlahový polystyren provedena podlaha s podlahovým topným systémem.

Navrhovaný stav dle projektové dokumentace
V rámci projektové přípravy a následné realizace domu je zažádáno o dotaci v programu nová zelená úsporám 2014 (NZÚ).