pondělí 12. listopadu 2012

Rozhledna Hýlačka - prezentace návrhu č.31 KČT Tábor


Dne   5.11. 2012 jsme jako autorský tým prezentovali náš návrh č.31 Klubu českých turistů v Táboře.

Nová ocelová Hýačka
Nová ocelová Hýlačka - zákres do fotografie
Dřevěná kabina ocelové konstrukce Hýlačky
Panoramaticky prosklený prostor kabiny s nastavitelnými variabilními sedáky
Parter ocelové Hýlačky, membránové stříšky, dřevěné zázemí
Vstupní parter s půdorysným otiskem původní Hýlačky vyskládán v kameni převzatým
 ze soklu. Parter bude doplněn mobiliářem shora chráněným membránovou stříškou.
 V levé části je zázemí rozhledny s prodejem lístků a suvenýry.

Princip řešení

Rozhledna svým obrysem odkazuje na svůj původní dlátovitý tvar husitské hlásky. Vzhledem  k zadání zvýšení vyhlídkové plošiny na cca 25m (původní plošina v.15m), citlivosti a urbanistickému  měřítku místa je celková hmota návrhu vizuálně transparentní a to z důvodu zachování tak výrazného "genia loci" jaký v místě původní Hýlačky doposud vyzařuje. Bylo tudíž nutno samotnou rozhlednu navrhnout z materiálu  dostatečně konstrukčně únosného a   z požárního hlediska i nehořlavého.

Konstrukci tvoří nehořlavé ocelové sloupy a nosníky a to nejenom z požárních, statických, architektonických  ale i z ekonomických důvodů . Její celkovou stabilitu zajišťují po stranách šikmá ocelové táhla. Transparentní opláštění nerezovou lankovou sítí obepíná prostor schodiště.

Samostatné zázemí Hýlačky svou dřevěnou konstrukcí odkazuje na původní materiály. Jako vzpomínka na dramatický konec rozhledny je na objektu zázemí použito opálené dřevo.

KČT Tábor byl předložen i upravený zpřesněný rozpočet stavby, který  je vytvořen na základě konkrétních nabídek jednotlivých dodavatelů stavebních částí (bezpečnostní zasklení, lankové opláštění ,systém tyčových táhel, membránové konstrukce atd...)

Za dobu co se Hýlačce  věnujeme se nám podařilo dohledat a nashromáždit množství  zajímavých původních snímků zejména interiéru, kterých si vážíme a počítáme, že se nám je povede určitou formou  přepsat i do její nové podoby.

Další podrobnosti ohledně návrhu se dočtete v předchozím článku zde:

Architektonická soutěžPohled z kabiny Hýlačky do schodiště
Průhled výlezem v kabině do schodiště.
Výplň schodiště se sníženou průhledností.
Detail kotvení kabiny Hýlačky ocelovými táhly
Detail uchycení kotevních táhelŘezy novou ocelovou Hýlačkou, architektonická soutěž - 3. místo
Řezy vyhlídkovou plošinou

Půdorysy Hýlačky, architektonická soutěž - 3. místo
Půdorys vstupu a zázemí, běžné patro, vyhlídková plošina


neděle 11. listopadu 2012