pátek 25. října 2013

Pravobřežní mezimostní městský parter v Písku

Jednokolová projektová architektonicko-výtvarná veřejná soutěž

Autoři a spolupráce: M.Raab, J.Šembera, J.Vorlíček, D. Grygar

Návrh postoupil do druhého (finálového) kola soutěže a byl oceněn odměnou poroty.

odměna Písek architekti Grygar

odměna Písek architekti Grygarodměna Písek architekti Grygar

Další podrobnosti najdete na stránkách:
neděle 3. března 2013

Realizace a návrh výstavy „Ve stínu Olympu“ s haptickou stezkou v Nové budově Národního muzea

ARCHITEKTI Grygar, Kocich

Pozvánka na výstavu
Výstava je na základě libreta a prostorových možností rozdělena do dvou dočasných výstavních prostor, sálu a předsálí.

Exponáty na černých stolech

V předsálí je dominantním prvkem replika části keltského obydlí s doškovou střechou doplněná dvěma figurínami v dobových oblecích. Menší jsou vystaveny ve dvou vitrínách v levé části sálu. V pravé části sálu je stávající recepční pult, který slouží jako stůl pro první část haptické stezky. Atmosféru dotváří instalace velkoformátové kresby krajiny instalované na nově vybudované předstěně, před travertinovým obkladem.


Předsálí s keltským obydlím


Interaktivní prvky

V hlavním sále je hlavním prvkem v zadní části umístěná zmenšená replika řeckého domu z oblasti Olynthos. Návštěvník má možnost vstoupit do vnitřního dvora a „návštěvního pokoje“ Andron, kde jsou instalovány kopie dobového vybavení (lehátka) a na podlaze je vyskládána kamenná mozaika. Do ostatních místností je možné nahlédnout. Jsou zde umístěny tři figuríny v dobových oblecích. Materiály domu jsou na částech stěn naznačeny ručně kreslenou grafickou zkratkou.

Řecký dům - místnost ANDRON
Zbytek sálu je formálně pojat stejně jako předsálí. Tj. Velkoformátová kresba, tentokrát řecké krajiny. Menší předměty v prosklených typových vitrínách.

Velký sál

Interaktivní prvky výstavy jsou ve formě skládaček a her instalovány na bílé stoly umístěné v hlavním sále mezi vitrínami, na stěnách a „oltáři“ na dvoře řeckého domu. V každém ze sálů je instalována jedna LCD obrazovka, kde běží ve smyčce videoprojekce. Na stěně řeckého domu interaktivní audio poslech hudebních nástrojů se sluchátky.

Velký sál

Grafika výstavy je pojednána jako koláž z ručně kreslených černobílých ilustrací atributů doby. Hlavním motivem velkoplošného polepu je dobová krajina kolážovitě doplněná o výjevy ze života lidí na jednotlivých územích a předměty denního použití. Textové panely jsou navrženy jako vyřezávaná grafika nalepená na poloprůhledných deskách z plexiskla.

Haptická stezka tvoří „samostatný“ okruh uvnitř výstavy. Zrakově handicapovaný návštěvník je veden na podlaze umístěnou vodící linií přímo k místům kde jsou vystaveny hmatové exponáty.

Artefakty ve vitrínách velkého sálu

Tyto exponáty jsou vystaveny na černých stolech s výškou plochy cca 90 cm s vyvýšeným okrajem. Samotné haptické předměty jsou kopie vyrobené z reálných materiálu pojednané v čisté bílé barvě. Černá barva stolu bude tvořit kontrastní prostředí pro slabozraké a běžnému návštěvníkovi podá informaci, že jsou zde předměty na které se může šahat.

V každém sále je navrženo jedno místo, kde jsou vystaveny haptické předměty spolu s popisky v brailově písmě a několik míst mezi textovými panely na stěnách sálu, kde budou umístěny reliéfní kresby spolu s dalšími popisky brailem.


Perspektiva (projekt)
Perspektiva (projekt)
Perspektiva (projekt)