úterý 18. září 2012

Výstavba rodinného domu v pasívním standardu

Rodinný pasivní dům

Rodinný pasivní dům - atrium

Rodinný dům ve Slavkově u Opavy je bezmála jedním z největších pasivních domů, které se v ČR byli nebo budou vystavěny. Vývoj celého návrhu si prošel poměrně složitou cestou. Jasná dispoziční  představa investora byla konfrontována s reálnými konstrukčními a materiálovými možnostmi inteligentního pasívního domu. Z hlediska narůstajících cen energií byla zásadním požadavkem investora instalace více na sobě nezávislých zdrojů pro vytápění .

Letos v červenci 2012 bylo na základě plnomocného stavebního povolení započato jeho výstavbou. 


Architektonické řešení:

Návrh umisťuje objekt RD až k zadní - severní hranici parcely čímž v maximální míře využívá prosluněné jižní a západní části parcely s odstupem od komunikace a okolní zástavby. Orientace proslunění fasád je směrována V-J-Z.


Rodinný pasivní dům s bazénem

Tvar domu – půdorysné U je definováno funkcemi jednotlivých částí . Účelem bylo také zahradu ochránit před nepříznivou povětrností. 
Provozně je objekt členěn na tři celky – hlavní část rodinného bydlení v objektu o 2.NP pro pětičlennou rodinu, jižní část o 1.NP se dvěma bytovými jednotkami pro staršího syna a babičku, dále severní celek o 1.NP se zázemím objektu s dvojgaráží, suchým a mokrým fitness, saunou a sklady. V návaznosti na fitness je na zahradě navržen bazén o rozměru 3x6m. Samostatným příslušenstvím stavby RD jsou dva objekty garáží s celkovou kapacitou 6ti stání.

Rodinný pasivní dům

Architektura objektů byla volena s ohledem na moderní pojetí domu, přičemž je respektována vazba na charakter venkova a okolní tradiční zástavbu. Koncepce domu dává možnost maximálního proslunění a zároveň výhled s propojením do zahrady. 

V patře domu jsou využity části teras jako pochozí s možností panoramatických výhledu na Opavu a Jeseníky. Krytina v nepochozích částech je opatřena extenzivní zelení. Sedlová střecha nad 2.NP je o sklonu 25°, krytinu tvoří předzvětrale upravený plech Rheinzink.  

Nedílnou součástí domu je zahrada, která byla navržena a členěna s ohledem na přilehlou funkci jednotlivých celků rodinného domu. Zahrada plní v převážné míře úlohu relaxační a odpočinkovou, dále okrasnou tj. zejména jižní část parcely a hospodářskou, které je vyhrazen úsek při severní hranici. V zahradě je uvažováno mimo jiné i s umístěním kotce pro psa, skleníkem, vodním prvkem, altánem, uměleckým dílem a to v kombinaci s vhodným nočním nasvícením celé zahrady. K osázení zahrady bude použito vhodných rostlin a dřevin dle návrhu zahradního architekta. Vzrostlejší dřeviny budou listnaté s ohledem na maximální proslunění stavby v zimním období. Terén a členění zahrady využívá svého mírného spádu, kdy v rámci stavby RD a přesunů skrývky ornice budou vytvořeny zvýšené části lemované palisádami, zářezy v terénu, ostrůvky apod. 

Fasády jsou pohledově akcentovány kombinací materiálů – dřevo, kámen (aglomerovaný kámen) , sklo ve spojení s klasickou ušlechtilou omítkou ve dvou krémových (kávových) odstínech. Dům disponuje ochrannými prvky proti přímému slunečnímu záření v letních měsících, jako jsou slunolamy, venkovní žaluzie a předsazené části. Naopak v zimních měsících může slunce dosahovat hluboko do dispozice.


Rodinný pasivní dům - interiér obytné haly


Konstrukční řešení:

Pro samotnou realizaci pasívního domu je použito moderních izolačních materiálů užitých ve skladbách obvodových konstrukcí s vyloučením popř. minimalizací tepelných mostů, jsou navržena špičková inteligentní solární okna a dveře.

Svislé nosné konstrukce RD a samostatné přilehlé dvojgaráže jsou koncipovány jako zděné z vápenopískových cihel (systém KS Quadro) s kontaktním a odvětraným zateplovacím systémem.

Základy jsou tvořeny betonovými základovými pasy a základovou deskou z monolitického betonu.

Vodorovné nosné konstrukce stropů, schodišť a plochých střech RD jsou tvořeny železobetonovou monolitickou deskou. Konstrukce sedlových střech jsou z dřevěných prvků. U samotného RD představují nosný systém dřevěné sponkové vazníky.

Tepelné izolace obvodového pláště, střech a základové desky budou dodány fy ISOVER .

Navenek se projeví kombinace těchto materiálů: kov - předzvětralý rheinzinkový plech střechy, žárově zinkované zábradlí, světlé dřevo - rámy oken, dřevoplastové desky na terasách, umělý kámen - obklad fasády, sklo - prosklené části fasády, zábradlí a okna, silikonová fasáda na zateplovacím kontaktním systému je navržena v kávových odstínech.

Rodinný pasivní dům - ložnice

Systém vytápění:

Sofistikované vytápění domu je zajištěno hned několika zdroji primární energie.Celý inteligentně řízený systém zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí a řídicích systémů.

Jedná o dům v pasivním energetickém standardu ( tj. roční měrná potřeba tepla na vytápění nepřesáhne 15 kWh/(m2a)).Výpočet pasívního standardu vyhodnocen dle metodiky TNI 73 0329 .

V rodinném domě bude použito větrání s rekuperací tepla z odpadního vzduchu. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch - voda. Jako náhradní zdroj bude použit elektrický přímotopný kotel. Další instalovaný zdroj - krb na peletky je také propojen s vytápěním objektu. Objekt je vybaven automatickou regulací zdroje.
Otopná soustava je teplovodní s převážně podlahovým vytápěním. V letním období je umožněno rovněž chlazení domu.
Přípravu TV zajišťuje zdroj vytápění. TV je připravována v akumulačním zásobníku.

Veškeré rozvody jsou vzájemně propojeny tak, aby vytápění objektu včetně ohřevu TV probíhalo nezávisle na kterémkoliv zdroji. V budoucnu je počítáno také s připojením dalšího zdroje - solární kolektory.

Ekologické hospodaření :

Na střechách objektů se do budoucna uvažuje o instalaci fotovoltaiky jako vlastního zdroje elektrické energie . Zásobování pitnou vodou probíhá samostatnou vodovodní přípojkou. 

Centrální vysávání je samozřejmostí.

Rodinný pasivní dům - zahrada

Dům se může pochlubit i ekologickým přístupem k likvidaci odpadních vod, které jsou od počátku rozděleny na splaškové a šedé odpadní vody. Splaškové vody ústí do obecní kanalizace. Šedé odpadní vody se zpětně recyklují přes zemní septik s filtrem a společně s dešťovými vodami popř. s vodou z vlastní studny jsou využívány jako užitková voda pro dům a zahradu.

3 komentáře:

  1. Jedinečný dům. Doporučuji se přihlásit do soutěže:
    http://www.zaopavu.cz/view.php?nazevclanku=nominace-na-cenu-j-m-olbricha-za-novostavbu-2013-2014&cisloclanku=2015040002

    OdpovědětVymazat
  2. My máme doma nová peletková kamna a mě teda na tom asi nejvíce baví to jak jsou prostě tichá a nedělají opravdu nic strašného. Člověk si zvykne na to že má krásný baráček a k tomu ještě příjemnou teplotu skutečně dost rychle.

    OdpovědětVymazat