sobota 20. prosince 2014

Pour féliciter 2015

Dobře žít, to znamená udělat z každého roku svého života nejlepší rok svého života.
Maurice Chevalier

pátek 11. dubna 2014

Pasivní rodinný dům ve Slavkově u Opavy

Přinášíme aktuálně několik fotografií z posledního autorského dozoru rodinného domu ve Slavkově u Opavy realizovaném v pasivním standardu mimořádně úsporné budovy (energetická náročnost - třída A).

Nyní probíhají poslední přípravy na test měření neprůvzdušnosti budovy (tzv. Blower Door test ). Do fasády budovy jsou osazeny okna a dveře, dokončený nerezový tříplášťový komín, hotové vnitřní omítky, dokončené rozvody elektroinstalace, uzavřen podhled nad 2.NP, veškeré prostupy instalací jsou utěsněny.

Zateplené fasády

Obvodové zdivo z vápenopískových cihel Kalksandstein tl. 17,5 cm je zatepleno šedým polystyrenem tl. 35cm. Fasády jsou připraveny pro aplikaci probarvených silikonových omítek a aglomerovaného břidlicového obkladu.

Novostavba ve stádiu hrubé stavby. Nosné obvodové stěny tl. 17,5cm. Stropy z monolitického železobetonu.
Izolace nosné konstrukce balkonu
Izolace nosné konstrukce balkonu a eliminace tepelných mostů.

Nezbytné bylo eliminovat veškeré možné tepelné mosty vhodnou kombinací materiálu jako je dřevo, termoplastická pěna na bázi polystyrenu Compacfoam nebo kompozitní (laminátové) nosníky.

Krbová vložka na peletky KLOVER FIREPLACE
Krbová vložka na peletky KLOVER FIREPLACE jako jeden z kombinovaných zdrojů tepla. 
Dokonalé utěsnění veškerých prostupů obálky budovy.
Dvojitý podhled nad 2.NP je vynášen samonosnými profily kotvenými do stěn a příček. Vrchní vzduchotěsná vrstva je tvořena z OSB desek s přelepenými spoji těsnící páskou a zatmelenýma bytlenovým tmelem.

Rozvody vzduchotechniky k jednotlivým místnostem je veden v podlahách a podhledech.
Příprava VZT pro napojení teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky Duplex fy Atrea.
Rozvody VZT k zemnímu výměníku tepla.
Vyústění svazku elektrorozvodů v technické místnosti.
Veškeré rozvody pro inteligentní systémy elektroinstalace RD jsou bezproblémově vedeny v dutinách vápenopískových cihel Kalksanstein.

Obytná hala s kuchyňským koutem a jídelnou.

Po kontrole neprůvzdušnosti obálky budovy ( Blower Door ) testu bude na šedý podlahový polystyren provedena podlaha s podlahovým topným systémem.

Navrhovaný stav dle projektové dokumentace
V rámci projektové přípravy a následné realizace domu je zažádáno o dotaci v programu nová zelená úsporám 2014 (NZÚ).

neděle 23. března 2014

Novostavba rodinného dvojdomu - Újezd nad Lesy, PRAHA 21


Architektonicko-urbanistické řešení

Novostavba rodinného dvojdomu je navrhována v místě stávajícího rodinného domu , který je ve stavebně technicky nevyhovujícím stavu a je zažádáno o jeho demolici.  Po odstranění bude stavební parcela rozdělena geometrickým plánem na dvě menší s rozměry každé 18,3 x 22 m.
Oba objekty jsou vyprojektovány  jako dva zrcadlově k sobě přilehlé nepodsklepené domy o 2.NP  půdorysného rozměru 12,9 x 10 m. Objekty budou kryty plochou střechou. V každém z rodinných domů je navržen jeden byt 5+KK s příslušenstvím a vnitřní garážové stání. Zastavěná plocha každého objektu činí  109 m2.
RD - Újezd nad Lesy
Průčelí dvojdomu

RD - Újezd nad Lesy
Uliční fasáda dvojdomu

Z důvodů respektování urbanistického měřítka zástavby ulice je propojená fasáda domů podél hlavní ulice rytmizována jednotlivě materiálově odlišenými částmi. Východně předsunuté části objektu uvolňují potřebnější západní část zahrady. Naopak zasunutá hmota garáže vytváří potřebný prostor pro parkovací stání před garáží.  Půdorysně je dům navržen tak, aby byla došlo k maximálnímu proslunění a uvolnění západní části zahrady se kterou jsou opticky a provozně propojeny zejména obytné části 1.NP.

RD - Újezd nad Lesy
Fasáda do zahrady

Dispoziční řešení

1.NP - vstup do objektu je veden přes zádveří s vazbou na zázemí WC a sprchu. Odděleně lze projít také do kuchyňky. Následně se přímo vchází do hlavní obytné části s obývacím pokojem  jídelnou a kuchyňským koutem. Obývací pokoj a jídelna je vizuálně francouzskými okny otevřená se zahradou. Z obytné části je vedeno prostorově otevřené jednoramenné schodiště do 2.NP. Garáž je navržena včetně malého skladu. Tyto prostory jsou propojeny dále se zahradou a do zádveří bytu.

PŮDORYS 1.NP2.NP – klidová část domu se třemi dětskými pokoji a ložnicí rodičů. Součástí patra je prostorná koupelna s vanou. Dále je zde samostatné WC a šatna v centrální schodišťové části.

RD - Újezd nad Lesy
PŮDORYS 2.NP

ŘEZ A-A


neděle 16. března 2014

Novostavba rodinného domu v Praze KlánovicíchRD Praha Klánovice

Architektonicko-urbanistické řešení


Navrhovaná stavba leží na částečně zastavěné parcele o celkové výměře 1700 m2 s původním rodinným domem vystavěným v r. 1976 , k.ú.  Praha - Klánovice. Přilehlé okolí je stabilizováno jako souvisle zastavěné území v přímé blízkosti přírodního parku Klánovice - Čihadla. Okolní zástavbu tvoří zpravidla rodinné domy a stavby jejich příslušenství. Samotná parcela je rovinná s podélnou orientací SZ-JV. 

Zamýšlená novostavba rodinného domu, která jakožto samostatný dům přímo naváže svou severní fasádou na stávající objekt , jenž bude z jižní strany  ubourán o 1,2m. Oba domy společně vytvoří rodinný "dvojdům". Ve styku jejich severní a jižní fasády bude vytyčena nová společná parcelní hranice s předpokládanou výměrou vlastní stavební parcely cca 800 m2.

RD Praha Klánovice

RD Praha Klánovice


Dispoziční řešení

RD Praha Klánovice
PŮDORYS 1.NP
1.NP - vstup do objektu je veden přes zádveří s vazbou na zázemí WC a sprchu. Následně se vchází do obytné schodišťové haly s propojením do hlavní obytné části, jídelny a kuchyňského koutu. Obývací pokoj a jídelna je vizuálně francouzskými okny spojená se zahradou. Pod centrálním schodištěm se nachází technická místnost. V severozápadní části domu je navržena pracovna k pozdějšímu využití jako ložnice rodičů.


RD Praha Klánovice
PŮDORYS 2.NP

2.NP – klidová část domu se dvěma dětskými pokoji a ložnicí rodičů. Součástí patra je prostorná koupelna s vanou. Dále je zde samostatné WC a šatna provozně oddělená od ložnice rodičů.

RD Praha Klánovice
ŘEZ A-A