středa 19. září 2012

Architektonická soutěž - rozhledna Hýlačka

3. místo společně s autory :

Ing.arch. David Grygar, Ing.arch. Pavla Kosová, Ing.arch. Martin Kocich ;spolupracující osoby: Marek Raab, Antonín Baďura

Nová Hýlačka - hlavní soutěžní panel

Umístění rozhledny

Pozemek rozhledny se nachází v intravilánu příměstské části Tábor – Větrovy.  Část parcely je porostlá vzrostlými stromy, část je zatravněná. Pozemek je vcelku rovinný a za jeho hranicí začíná svah klesat směrem k Táboru.

Přestože je rozhledna přístupná ze dvou směrů – ze severu a z jihu – většina návštěvníků přichází a přijíždí ze severu, od Tábora vzdáleného vzdušnou čarou asi 3km. Touto cestou přijdou i návštěvníci druhé větrovské atrakce, místní ZOO.

Orientace nové rozhledny na pozemku je volena tak, aby hlavní pohledová osa z vyhlídkové plošiny směřovala k centru Tábora – stejně jako u původní Hýlačky. Objekt zázemí je mimo půdorys rozhledny na okraji pozemku a společně s rozhlednou, umístěnou těsně u hranice lesa, vytváří na pozemku centrální „náměstíčko“, přirozený cíl přicházejících návštěvníků a místo odpočinku, čekání na pomalejší kamarády, vypuštění batolat z kočárků a zaparkování kol a před výstupem na rozhlednu.

Náměstíčko bude vydlážděno stejným místním kamenem, ze kterého byla vyzděna podezdívka původní Hýlačky. Její půdorys bude v dlažbě vyznačen změnou směru kladení dlažby.


Architektonické řešení


Tři hlavní principy

  Hýlačka - tvar Hýlačka - struktura Hýlačka - opalované dřevo
 • Tvar rozhledny vychází z dlátovitého tvaru původní husitské hlásky. Nárožní hrany, tvořené ocelovými táhly, se sbíhají tak, aby vytvořily půdorys čtverce místo původního šestiúhelníku. Toto řešení je elegantní, staticky výhodné a bez přehnané doslovnosti evokuje siluetu původní rozhledny.


 • Diagonální členění pláště, v původním projektu tvořeném eternitovými šablonami, je zopakováno v kosočtverečném rastru ocelové sítě tvořící obal schodiště nové rozhledny.


 • Jako vzpomínka na dramatický konec původní Hýlačky je na objektu zázemí použito opálené dřevo. Tento neobvyklý a esteticky nesmírně zajímavý stavební materiál je na stavbách tradičně využíván například v Japonsku a i v našich zeměpisných šířkách se opalovaly například plotové kůly – opálené dřevo má totiž téměř neomezenou životnost. Funkční řešení

Základní myšlenkou funkčního uspořádání projektu je rozdělení zadání na dva objekty: na rozhlednu a samostatný objekt zázemí.

Umístění zázemí mimo půdorys rozhledny má hned několik výhod:

žádná z funkcí zázemí nemusí být umístěna výše než v přízemí a celý objekt je tedy využitelný i pro fyzicky slabší návštěvníky, v případě požadavku je možné upravit zázemí i pro handicapované
není nutné řešit samostatné využívání jednotlivých částí zázemí - celý objekt je buď jednoznačně otevřen, nebo jednoznačně uzavřen
objekt rozhledny a zázemí vytváří mezi sebou na pozemku příjemný prostor náměstíčka
díky umístění zázemí mimo rozhlednu není nutné řešit její ani částečné opláštění a z něj vyplývající detaily řešící tepelné mosty, hydroizolaci apod.

V prostoru zázemí navrhujeme mimo jiné umístit interaktivní  expozici s dálkově ovládanou kamerou pro návštěvníky, kteří se bojí nebo fyzicky nezvládnou vyjít na rozhlednu.

Vstup do samotné rozhledny je řešen pomocí turniketu. Lístky do něj se budou prodávat v objektu zázemí, a to buď „živou” obsluhou (v sezoně) nebo v automatu (mimo sezonu).

Do vyhlídkového ochozu se vystoupá po šesti ramenech schodiště s mezipodestami. Výstupní rameno je orientováno tak, aby větší část půdorysu vyhlídkové kabiny byla na straně směřující k Táboru, který je dominantou výhledu.

V interiéru kabiny bude použito jako obkladový materiál přírodní dřevo, které k turistickým rozhlednám instinktivně patří. Interiér kabiny je zároveň jedinou částí projektu, kde může být dřevo použito –
z požárně bezpečnostního hlediska totiž při požadované výšce vyhlídkové plošiny nesmí dřevo tvořit plášť rozhledny.

Instalace návětrné plochy pro umístění telekomunikačních technologií je uvažována až podle případné potřeby a je pro ni ponechána dostatečná rezerva jak z prostorového, tak ze statického hlediska.

Konstrukce, materiály, technologie, statika

Výchozím hlediskem při volbě konstrukčního materiálu bylo požárně bezpečnostní hledisko.
 Možnosti kombinace dřeva a oceli u rozhleden jsou následující:

Dřevěná konstrukceDřevěný plášťMax. výška plošiny 15m
Ocelová konstrukceDřevěný plášťMax. výška plošiny 22.5m, jinak musí být schodiště řešeno jako chráněná úniková cesta - (ekonomicky a technicky náročné)
Dřevěná konstrukceBez pláštěMax. výška plošiny 30m
Ocelová konstrukceBez pláštěneomezeně

Jako optimální ze statického i ekonomického hlediska bylo při požadované výšce rozhledny zvoleno řešení s ocelovou konstrukcí a bez obvodového pláště, pouze s uzavřením schodišťového prostoru nerezovou sítí.

Statickým schematem nové rozhledny je dvojice nosných ocelových sloupů vynášejících jak schodiště, tak vyhlídkovou plošinu a zavětrovaných šesti táhly - trojicemi ocelových lan kotvených do země na čtvercovém půdorysu. Toto řešení vyhoví podmínce maximální výchylky 1 stupeň ve výšce
32 metrů i při uvažovaném zatížení větrem v případě umístění návětrné plochy pro telekomunikační technologie. Založení rozhledny bude plošné se spřažením tlačených (sloupy)  a tažených (táhla) prvků.

Středové sloupy budou kruhové o průměru 400mm, nosná ocelová konstrukce desky vyhlídkové plošiny a střechy (zatížení sněhem) bude 300mm. Podesty schodiště budou tvořeny roštem nosníků s nášlapnou vrstvou pororoštu, variantně i jiného (neprůhledného) materiálu. Stejný povrch budou mít i stupně. Šířka schodiště bude 1 metr (při předpokladu počtu 20 osob na vyhlídkové plošině vyhoví šířka schodiště 0.9m).

Tubus schodiště bude uzavřen nerezovou sítí vypnutou na lankách. Jako zábradlí pak postačí jednoduchý ocelový profil. V interiéru vyhlídkové plošiny se uplatní přírodní dřevo.

Objekt zázemí bude proveden jako jednoduchá dřevostavba s pláštěm z opáleného dřeva. Střecha zázemí, viditelná  z rozhledny, bude extenzivní zelená.

Nová Hýlačka Větrovy u Tábora

Propočet finančních nákladů stavby

 • základové konstrukce podzemní -111 tis. Kč + DPH
 • ocelové konstrukce včetně schodiště, membránové stříšky, kotevní lana - 900 tis. Kč + DPH
 • opláštění ocelovou tkaninou - 497 tis. Kč + DPH
 • vyhlídková kabina - 248 tis. Kč + DPH
 • zázemí rozhledny (prodej lístků, suvenýry, WC, … )-1 177 tis. Kč + DPH
 • mezisoučet - 2 933 tis. Kč + DPH
 • + 13% přemístění materiálu, ztížené dopravní  podmínky = tj. 2 933 x 1,13 = 3 314 tis. Kč bez DPH
 • Cena rozhledny celkem = 3 314 tis.Kč + DPH,  při 20% DPH = 3 978 tis. Kč vč. DPH


V ceně je započtena obvyklá povrchová ochrana ocelové konstrukce nátěrem.  V případě zvýšené speciální ochrany se cena navýší o 240 tis. Kč vč. DPH.

1 komentář:

 1. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/196900-nova-hylacka-bude-horet-a-neshori-u-nekterych-ale-pohorela/

  OdpovědětVymazat