středa 17. června 2015

V Táboře začala stavba Rozhledny Hýlačky


V místě původní dřevěné rozhledny začala stavba nové rozhledny Hýlačky.
Přinášíme aktuální průběžné fotografie z její výstavby.

Nosné ocelové sloupy se schodištěm
Nová rozhledna se staví podle našeho autorského návrhu , se kterým jsme uspěli v architektonické soutěži vyhlášené KČT Tábor. Projekt vypracovala firma ARCHITEKTI Grygar & spol.,s.r.o. ve spolupráci se statickou kanceláří HHStatika s.r.o.

Schodiště a podesty z tahokovu

Ocelové sloupy při montáži provizorně stabilizované

Vyhlídková plošina bude ve výšce 25 m . Celková výška rozhledny je 35,6 m. Jedná se o transparentní ocelovou konstrukci se dvěma nosnými sloupy a devíti schodišťovými rameny (s celkem 136 stupni). Rozhledna je kotvena šesti svazky táhel (vždy o třech lanech) do čtyřech ocelo-betonových patek. Opláštění kabiny a schodišťového tubusu bude provedeno z nerezové sítě. Výsledným obrysem bude připomínat původní dřevěnou rozhlednu Svobody. V sousedství bude budova zázemí s toaletami a prodejem vstupenek.

Budoucí ocelo-betonová patka s kotvením
Původní rozhledna byla vystavěna v roce 1920 podle návrhu profesora Theodora Petříka. Rozhledna měla tvar husitské hlásky s šestibokou kamennou základnou a téměř kolmou střechou s trámovou konstrukcí. V roce 1995 se stala nemovitou kulturní památkou.

Mikropilotáž a hloubení základů
Výztuž základů s následnou betonáží
Příprava ocelové konstrukce ve výrobní hale firmy Lemonta

Již hotová rozhledna slavnostně otevřena 1.8.2015

Žádné komentáře:

Okomentovat