pátek 9. ledna 2015

Projekt nízkoenergetického přízemního domku v Praze Klánovicích

Perspektivní pohled od východu

Objekt je tvarově členěn do celků daných měřítkem okolní zástavby a dotváří rozvolněnou okolní zástavbu. Na základě požadavku investora je dům jednopodlažní s dimenzí základů, která v budoucnu umožní zvýšení na 2.NP.

Perspektiva rodinného domu v Klánovicích

Prosklené plochy oken charakterizují budovu a funkčně kromě zajištění osvětlení a oslunění také přispívají k dosažení solárního zisku budovy. Dům disponuje ochrannými prvky proti přímému slunečnímu záření v letních měsících, jako je např. pergola a žaluzie. Naopak v zimních měsících může slunce dosahovat hluboko do dispozice.

Perspektivní pohled od jihozápadu

Na fasádách byly zvoleny ušlechtilé pohledové materiály v kombinaci dřeva, skla a kovu. Barva fasády je navržena v odstínu šedo-bílé silikonové omítky. Obvodové nosné stěny budou v místech obloženy přírodním modřínovým dřevem ve vodorovnému členění.

Půdorysně je dům navržen tak, aby navázal na sousední stávající objekt RD s optimálním zachováním soukromí obyvatel a maximálním využitím a spojením obytného prostoru se zahradou.

Provozně objekt tvoří jeden samostatný celek. Dispozičně je dům upraven jako jedna bytová jednotka kategorie 4+kk.

Detail zateplení atiky 
PENB - klasifikace A