čtvrtek 12. září 2013

Projekt bytového domu v Praze

ARCHITEKTI Grygar, Šulíčková


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ


Pohled od západu na vstup do objektu
Protáhlý tvar pozemku a jeho orientace kolmo k ose komunikace jasně definuje umístění a tvar bytového domu. Tato orientace umožňuje návrh chodbového domu s byty po obou stranách, při osluněné východní a západní fasádě. Dům je na pozemku umístěn s ohledem na stávající zástavbu a terénní konfiguraci. Okolní zástavbu tvoří menší bytové a rodinné domy. Z důvodu vzrostlé zeleně a ochranných pásem při severní hranici pozemku je dům situován ve středu pozemku a otevírá se do okolních zahrad.
Vstup do objektu je ze západní strany v přímé návaznosti na návštěvnická stání.
Vzhledem ke konfiguraci terénu je vjezd do garáží řešen mírnou rampou ze severní strany objektu.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ


Pohled od východu
Hlavní kompaktní hmota bytového domu je zakončena mírně rozšířenou a vykonzolovanou částí, která je zvýrazněna odlišnou barevností fasády. Dům je usazen na betonové podnoži garáží, která plynule přechází v opěrné zídky předzahrádek. Horizontální členění a ustoupené podlaží tmavší barvy celý dům opticky snižuje a zasazuje do okolní zástavby. Objekt je zakončen mírnou valbovou střechou s přesahy a červenou krytinou. Hmotové členění jasně definuje uzavření objektu k severní straně pozemku a jeho otevření do okolních zahrad.
Pro zvýraznění jednotlivých částí hmoty objektu jsou použity tři barvy omítky - světle béžová, cihlově oranžová a šedá, které jsou doplněny tmavými rámy oken a prvky oplechování. Fasáda je rozehrána balkóny, které jsou sdružovány do celků, čímž je podpořena horizontalita objektu. Prosklené plochy umožňují propojení obytných částí bytů s prostornými balkóny a terasami. Hlavní vertikální osa objektu je umístěna v rizalitu a zvýrazněna tmavým obkladem.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍBytový dům je navržen jako chodbový s jedním schodištěm a byty po obou stranách středové chodby. V domě je navrženo 40 menších bytů kategorie 1+kk. V přízemí je umístěn hlavní vstup do objektu s přímou návazností na společné prostory domu (kočárkárna, úklidová místnost, sklad) a 10 bytů. Byty umístěné v 1.NP mají vlastní předzahrádky. V 2.NP a 3.NP je v každém patře navrženo 11 bytů s balkóny. V ustoupeném podlaží je 8 bytů. Byty orientované na východ mají prostorné terasy. 1.PP slouží jako garáž s 20 parkovacími místy. Je zde také navržen sklad a technická místnost.