neděle 7. července 2013

Nástavba administrativní budovy firmy OPaLL-AGRI s.r.o. v Dolních Životicích

ARCHITEKTI Grygar, Šulíčková


ZADÁNÍ


Stávající kapacity administrativního zázemí rozvíjející se firmy OPALL-AGRI s.r.o. již nejsou vyhovující, proto se investor rozhodl k rozšíření současné jednopodlažní administrativní části firemní budovy.

Pohled na vstup


ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ


Navržená nástavba svým obrysem zcela respektuje stávající půdorys řešené části budovy. Stávající část objektu a nástavba je sjednocena v jeden vizuální celek. V rámci zateplení jsou okna spojována do jednotlivých pásů, které budově dodávají zcela nový charakter. Barevné řešení detailů (orámování oken, logo,...) využívá firemní barvy, které jsou vhodně doplněny neutrální omítkou v bílé barvě. V druhé variantě je nová a stávající část vizuálně oddělena. Nástavba je zvýrazněna vertikálními lamelami šedé barvy. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ


Administrativní část


Stávající dispoziční řešení 1NP bylo v maximální možné míře zachováno. Nové tříramenné schodiště je umístěno v těsné funkční návaznosti na zádveří a recepci. V 2NP jsou navrženy prostory vedení firmy, velkoprostorová kancelář a potřebné zázemí. Reprezentativní charakter 2NP je podpořen použitím skleněných dělících příček, které dodávají interiéru lehkost a otevřenost.

Pohled severní

Žádné komentáře:

Okomentovat